Угода користувача

Перед переглядом сайту wtfit.me уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, означає вашу згоду з умовами даної Угоди.

1. Терміни, які використовуються в тексті Угоди, мають таке значення:

  • Сайт – інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який розміщений за адресою https://wtfit.me/ та містить текстову, графічну та іншу інформацію 
  • Адміністрація – адміністрація Сайту.
  • Користувач – особа, яка переглядає інформацію на сайті і/або заповнює різні форми на Сайті. 
  • Контент – інформація на Сайті, що включає в себе: тексти, фото, відео, вебінари, фонограми, графічні, аудіовізуальні або будь-які інші матеріали.
  • Сторона та/або разом Сторони – Користувач та/або Власник.
  • Послуги (сервіси Сайту) – будь-які послуги, які пропонуються на Сайті.
  • Угода – дана угода та правила користування Сайтом.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.  Користувач шляхом переходу на Сайт Власника надає свою згоду на дотримання всіх умов цієї Угоди. Ця Угода є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і Власником, предметом якої є надання Користувачеві безоплатних послуг з використання Сайту.

2.2. Межі використання Сайту Користувачами встановлюються Власником на власний розсуд.

2.3. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Власником Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів. Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом.

2.4. Користувачі зобов’язані ознайомлюватися зі змістом цієї Угоди перед кожним користуванням Сайтом. Якщо Користувач продовжує користуватися Сайтом після оприлюднення зміненого та/або доповненого змісту цієї Угоди, це означає, що Користувач надає згоду на дотримання умов Угоди з усіма її змінами та/або доповненнями.

2.5. У випадку внесення істотних змін до Угоди Власником буде розміщено повідомлення на Сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від прийняття цих змін в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погодився з відповідними змінами Угоди.

3. КОНТЕНТ САЙТУ

3.1. Контент, опублікований на Сайті, призначений для особистого некомерційного використання Користувачем. Весь опублікований на Сайті Контент, включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо-та відео кліпи, захищений авторським правом і знаходиться у володінні або під контролем Власника або сторони, яка є автором Контенту. Користувач Сайту повинен дотримуватися всіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Сайту.

3.2. Користувачі не мають право змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати або яким-небудь чином використовувати зміст Сайту (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

3.3. Комерційні найменування, торговельні марки, тощо Власника або третіх осіб, захищені правами на такі об’єкти інтелектуальної власності. Ніщо, зазначене в цій Угоді, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням  або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Власника або третіх осіб.

3.4. Контент з плашками «партнерський матеріал» і «реклама» публікуються на комерційних або партнерських умовах.

4. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Користувач зобов’язаний використовувати Сайт та/або користуватися Послугами, які пропонуються на Сайті, в порядку, який відповідає законодавству, Угоді і специфіці певної Послуги (у випадку користування оплачуваними Послугами Сайту), а також відповідно до принципів соціального співіснування і прийнятних норм.

4.2.  Забороняється завантажувати, розповсюджувати та публікувати Контент будь-якого наклепницького, образливого, непристойного, порнографічного чи іншого незаконного матеріалу; рекламні прояви, комерційні повідомлення, повідомлення з повторювальним змістом (спам), повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики Сайту або будь-яку іншу інформацію, що вводить в оману, а також Контент, який може викликати будь-які перешкоди у роботі або пошкодження ІТ-систем.

4.3. Користувач повинен утримуватися від будь-яких дій, які порушують закон, прийняті норми, власність третіх осіб або моральні права і, зокрема, використання даних інших осіб як своїх особистих даних.

4.4. Користувач може завантажити або скопіювати вміст Сайту, інші компоненти та елементи, що відображаються на Сайті тільки для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших повідомлень, що містяться в ньому. Використання будь-якого Контенту для відмінних від особистого використання без попередньої письмової згоди Власника Сайту та третіх осіб, яким належить право інтелектуальної власності на Контент, суворо забороняється.

4.5. Інтернет-виданням, мобільним додаткам дозволяється безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на Сайті, за умови відкритого гіперпосилання та згадки першоджерела не нижче першого абзацу і обсягом не більше тисячі знаків оригінального тексту. Використання більшого обсягу тексту можливе лише за умови отримання письмового дозволу Власника.

4.6. Під використанням інформації мається на увазі будь-яке відтворення, републікація, поширення, переробка, переклад, включення його частин до інших творів та інші способи, передбачені Законом України «Про авторське право і суміжні права».

4.7. Користувач не може розкривати будь-яку конфіденційну або службову інформацію через Сайт.

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

5.1. У випаду, якщо Користувач використовує Сайт на умовах отримання запропонованих на Сайті Послуг, Користувач гарантує, що його Контент не буде порушувати прав третіх осіб, включаючи авторське право, товарні знаки, недоторканність приватного життя або інші особисті або майнові права та не буде містити наклепи чи інший матеріал, який порушує чинне законодавство України.

5.2. У випадку виникнення будь-яких претензій, позовів, вимог третіх осіб з приводу порушення Користувачем їх прав та інтересів, що охороняються законом, при використанні, розповсюдженні, переробці матеріалів та інформації, яка розміщується на Сайті, Користувач зобов’язується врегулювати такі спори від власного імені, власними силами та за власний рахунок.

У разі якщо внаслідок задоволення таких претензій, позовів, вимог третіх осіб Власнику Сайту будуть завдані збитки та/або Власник Сайту виплатить у такому випадку штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати, Користувач зобов’язаний відшкодувати їх (штрафні санкції, компенсації, витрати, збитки, виплати) в повному обсязі.

5.3. Власник заявляє, що не має жодного контролю над сайтами третіх осіб, тому Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Власник не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх Контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням Контенту сайтів третіх осіб.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.  Відповідальність Користувача:

6.1.1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, яка є на Сайті.

6.1.2. Користувач самостійно несе відповідальність перед Власником та/або третіми особами за свої дії або бездіяльності при використанні Сайту.

6.1.3. Користувач зобов’язується самостійно й за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, які пов’язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.

6.2. Відповідальність Власника:

6.2.1. Власник не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті (наприклад у випадку, якщо Користувач санкціонував доступ третьої особи до інформації Користувача, або якщо третя особа одержала несанкціонований доступ), включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

6.2.2. Власник не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.

6.2.3. Власник не приймає на себе зобов’язань по перевірці, зміні й контролю інформації, яка розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за вірогідність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам Користувачів Сайту.

6.2.4. Власник не несе відповідальності за зміст сайтів, які не належать йому, посилання на які можуть бути присутнім на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Ця Угода застосовуються відповідно до законодавства України. Будь-які спори щодо реалізації цієї Угоди будуть вирішуватися господарським судом міста Києва, в порядку, визначеному чинними законодавством України.

7.2. Користувач погоджується невідкладно повідомляти про будь-які порушення авторських прав, щодо Контенту, який міститься на Сайті на електронну адресу wtfit.news@gmail.com